Klachten-Geschillencommissie Reizen

Wij proberen natuurlijk om klachten te voorkomen. Heb je ondanks dat tijdens de reis toch een klacht en vind je dat de medewerker van BélibasteReizen deze niet goed oplost? Vul dan samen met de medewerker van BélibasteReizen het klachtenformulier in. De medewerker heeft dit formulier bij zich. Je kunt je klacht schriftelijk en gemotiveerd indienen bij BélibasteReizen binnen een maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis niet is doorgegaan. Stuur hierbij ook een kopie van het klachtrapport mee.
Ons adres is:

Jura Tekst & Beleid -BélibasteReizen
Afdeling Klachtafhandeling
Dorpsstraat 26
6027PG Soerendonk

Wij zullen binnen één maand na ontvangst van je klacht een reactie geven. Ben je het niet met deze reactie eens, dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.  Dit moet je schriftelijk doen en binnen 12 maanden nadat je de klacht bij BélibasteReizen had ingediend. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.